Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trivsel og antimobbestrategi

Mobning gror frem, hvor der er utryghed. Derfor samarbejder vi på Sct. Jørgens Skole bredt for at understøtte etableringen af stærke vi-fællesskaber, der inkluderer alle elever.

På Sct. Jørgens Skole tilstræber vi at arbejde ud fra den nyeste forskning om mobning og trivsel. Den seneste mobbeforskning peger på, at der kan udvikle sig mobning, hvor der er utryghed. Mobning bliver et udtryk for længsel efter et tilhør og et vi-fællesskab, der ikke er der.

Trivsel

Citat fra en elev i forbindelse med en af vores trivselsdage på skolen.

Sociale processer på afveje

Uenigheder og konflikter er uundgåelige. Når konflikter opstår, forsøger vi at løse dem og understøtte eleverne i at finde løsninger og kigge fremad og ikke tilbage. 

Forskningen viser også, at mobning er sociale processer på afveje, der ikke skyldes enkelte elevers negative egenskaber, men en række faktorer, der spiller sammen og påvirker hinanden.

Vi fremmer trivsel og fællesskaber

Både når mobning skal forebygges, og når vi skal gribe ind over for mobning, er afsættet, hvordan vi kan samarbejde omkring og understøtte stærke vi-fællesskaber. Dette er rammen for Sct. Jørgens Skoles antimobbestrategi.

Vi arbejder med trivsel og fællesskaber på mange forskellige måder - f.eks. gennem:

 • Klasseregler/klassekultur
 • Samværsregler på tværs af SFO-børnegruppen/årgangen/skolen
 • Spise- og legegrupper i indskolingen
 • Årgangs- og skoletraditioner
 • Fokus på venskaber og fællesskaber
 • Børnesamtaler og klassemøder
 • Trivselsdage ud af huset
 • Små rollespil og cases (som pædagogisk værktøj)
 • Spejling og anerkendelse, når børnene gør noget godt for hinanden
 • Historiefortælling om gode oplevelser og godt fællesskab
 • Holddeling på tværs af klasser.

Vi involverer alle relevante parter

Når der opleves mobning eller mistanke om mobning, er det væsentligt at bevare forståelsen af, at mobning er kompleks, og der skal arbejdes på forskellige fronter, når mobbemønstre skal brydes. På skolen vil vi derfor typisk involvere både lærere/pædagoger, forældre, elever og ledelse - og i nogle tilfælde ressourcepersoner - med henblik på et samarbejde om koordinerede forandringsskabende indsatser.

Trivsel

Gør skolen ikke nok? 

Hvis elever eller forældre oplever, at skolen ikke tilstrækkeligt forebygger og håndterer mobning, har de mulighed for at klage til Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Hent den samlede antimobbestrategi

Du kan læse vores antimobningsstrategi i sin helhed i dokumentet herunder.

 

Dokumenter