Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Overgang fra børnehave til SFO

For alle børn har det særlig stor betydning, at overgangen fra børnehave til SFO/skole bliver en god oplevelse. Derfor samarbejder vi i SFO Sct. Jørgen tæt med børnehaver og børnehuse i lokalområdet (område midtvest og vest) om overgangen mellem dagtilbud og skole/SFO.

Formålet med samarbejdet er at sikre alle børn den bedste overgang mellem dagtilbud, skole og SFO - blandt andet ved at sikre det enkelte barns trivsel og udvikling i overgangen. Vores vision er, at barnets alsidige personlighedsudvikling, nysgerrighed og lyst til læring bevares og udvikles både før, under og efter start i SFO/skole.

Første skoledag i 0.

Vi byder de nye 0. klasser velkommen i skolegården.

Børnehavernes fokus i overgangen

Børnehaverne skal gøre børnene så skoleparate som muligt ved at have fokus på at udvikle barnets hele personlighed - herunder sociale kompetencer og sprogfærdigheder - og desuden ved at vurdere, hvilken udvikling der er særlig vigtig for det enkelte barn det sidste år, det går i børnehaven.

SFO'ens og skolens fokus i overgangen

SFO og skole skal være parate til at møde børnene der, hvor de er, og guide, støtte og have fokus på barnets trivsel, læring og udvikling før, under og efter forløbet.

Ønsker til forældrene i overgangen

I overgangen fra børnehave til SFO/skole skal viden om barnet medvirke til at gøre overgangen så positiv som muligt for barnet. Derfor skal viden, der støtter op om barnet, så vidt muligt deles i samarbejde med forældrene. I overgangen vægtes et tæt og forpligtende samarbejde med forældrene, som er afgørende for barnets overgang og efterfølgende start i SFO/skole.

Samarbejdspunkter mellem børnehaverne og SFO/skole før starten i maj

  • Børnene forberedes i børnehaverne ved at indgå i fællesskaber med jævnaldrende børn ved besøg og aktiviteter på skolen.
  • Børnehaverne arbejder med børnene i storgrupper og med fokus på børnenes alsidige, personlige og sociale udvikling, så de udvikler parathed og tilpas robusthed og bliver klar til at møde det nye og store fællesskab, de er på vej ind i.
  • Personale fra SFO'en deltager hvert år i strukturerede situationer i børnehaverne 1-2 gange i marts/april for at få kendskab til børnene og det læringsmiljø, de kommer fra.
  • Personale fra børnehaverne deltager i SFO hvert år i de første cirka to uger i maj, så børnene følges og støttes i overgangen til SFO/skole.

Du kan finde mere information om overgangen fra børnehaver/børnehuse til SFO i samarbejdsaftalen og årshjulet nedenfor.