Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trivsel på 0. årgang

På 0. årgang arbejder vi yderligere med at styrke det enkelte barns og gruppens trivsel ved bl.a. at:

 • Strukturere skoledagen ved hjælp af piktogramskema, som læses hver morgen sammen med børnene. 
 • Sørge for makkerordning i frikvarterer efter behov, som sikrer, at alle har nogen at lege med, samt i opgaveløsninger, hvor børnene også kan hente hjælp hos deres makker.
 • Skemasætte fællestimer på tværs af årgangen for bl.a. at kunne bibeholde ”gamle” venskaber samt skabe mulighed for, at nye venskaber kan opstå på tværs.
 • Bruge massage (barn-barn) som middel til at styrke fællesskabet og nærheden i gruppen. Vi har som altid respekt for forskelligheder og forskellige grænser.
 • Have trivsel på skemaet hver uge. Disse timer bliver brugt til struktureret at fremme trivslen gennem fælles lege, børnemøder og refleksioner sammen med børnene.
 • Medinddrage børnene i den daglige konflikthåndtering, så de udvikler værktøjer til at kunne håndtere og finde løsninger ved uoverensstemmelser/konflikter.
 • Lege mange sociale lege, hvor fokus ligger på at fremme samarbejde og fællesskab. 
 • Have et tæt samarbejde med SFO’en for at sikre et helhedsorienteret billede af barnets/gruppens hverdag.
 • Starte legegrupper op, hvor børnene i klassen bliver inddelt i grupper a 4-6 børn, der på skift besøger hinanden i gruppen for at lege og se hinandens hjem. Dette bl.a. for at øge kendskabet til hinanden og styrke nye relationer i gruppen.
 • Opfordre til en tæt og gensidig dialog med forældre – bl.a. for at sikre, at oplysninger, der kan have betydning for barnets hverdag, ikke går tabt.
 • Have tid til nærvær, omsorg og et kram, når der er brug for det.
Trivsel

Citater fra vores elever i forbindelse med en af vores trivselsdage på skolen.