Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen i SFO

I SFO Sct. Jørgen er vi optaget af at sikre alle børn den bedste overgang fra børnehave til SFO og af at tilbyde alle børn en hverdag, der stimulerer kropslig udfoldelse og udvikling. Derfor er vi en DGI-certificeret idræts-SFO med masser af plads og skønne faciliteter til det gode børneliv. 

Grønne områder, idrætssale og svømmehal

Der er grønne områder tæt ved SFO'en med bålhuse og legearealer. Vi benytter os desuden af skolens fire idrætssale, vores boldbaner og svømmehallen Sct. Jørgens Badet. 

Svømning

Svømmeundervisning på Sct. Jørgens Skole/SFO

Klasseopdelte børnegrupper

Der er i alle afdelingerne klassedelte børnegrupper, hvilket betyder, at børnene i SFO-tiden følger deres klasse. Til den enkelte klasse er der tilknyttet en klassepædagog, og denne person varetager forældresamarbejdet og samarbejdet med klasselæreren.

Aktiviteter

Vi tilbyder forskellige aktiviteter og projekter, som børnene kan melde sig til. I de fleste tilfælde er det valgfrit for børnene at deltage, da det er deres fritid. Til enkelte aktiviteter forventer vi dog, at alle børn/hele klassen deltager.

Forældresamarbejdet

Vi prioriterer et godt og åbent samarbejde med jer forældre. Det er en vigtig forudsætning for, at barnet trives hos os. Derfor gør vi meget for at inddrage alle forældre i deres barns trivsel i dagligdagen. Det foregår ved en hurtig snak på gangen eller ved egentlige forældresamtaler, evt. sammen med undervisningsdelen. Til disse samtaler er der afsat god tid til i en tryg atmosfære også at kunne drøfte mere alvorlige ting.

I er altid velkomne til at henvende jer, hvis I ønsker at drøfte noget med os. Ligeledes vil vi komme til jer, hvis vi er bekymrede for jeres barns udvikling. Det er vigtigt, at forældre og personale har et godt og tillidsfuldt samarbejde. Herved kan vi sammen gøre det bedste for børnene.

Pædagogisk målsætning

SFO Sct. Jørgen er én pædagogisk og driftsmæssig enhed. Vi arbejder ud fra en fælles pædagogisk målsætning: dokumentation, medansvarlighed og venskaber.

Vi lægger vægt på, at det er børnenes fritid, vi er så privilegerede at forvalte. Kombineret med målrettede pædagogiske aktiviteter mener vi, at vi er med til at understøtte og udvikle barnet.