Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen

Sct. Jørgens Skole er en folkeskole med cirka 600 elever og 65 pædagogiske medarbejdere. Vi har klasser fra 0. til 9. årgang fordelt på tre spor pr. årgang på de fleste årgange.

Skolen er bygget i 1958, hvor den blev tegnet af den kendte arkitekt Henning Larsen, og beliggende i Roskilde vest tæt på midtbyen og havnen. Skolen modtager elever fra et stort villaområde og to almennyttige boligområder. Cirka 15 procent af skolens elever er tosprogede.

Luftfoto af Sct. Jørgens Skole

Luftfoto af Sct. Jørgens Skole.

Sunde børn lærer bedst

"Sunde børn lærer bedst", siger vi på Sct. Jørgens Skole. Det betyder, at vi både har fokus på børnenes mentale og fysiske sundhed. Derfor har vi på skolen generelt:

  • Et tæt samarbejde mellem skole og SFO: Den klasseansvarlige pædagog fra SFO’en har timer i skolen. Børnehaveklasseassistenten har timer i SFO’en.
  • Fokus på bevægelse i undervisningen for at imødekomme forskellige måder at tilegne sig viden på samt understøtte vores filosofi om, at sunde børn lærer bedst. Vores SFO er desuden DGI-certificeret idræts-SFO og tilbyder dagligt idræt og bevægelsesaktiviteter efter skoletiden. 
  • To skole-hjem-samtaler om året, som sikrer, at vi jævnligt – i samarbejde med forældrene – får gået i dybden med det enkelte barns trivsel fagligt og socialt.
  • Aktive forældreklasseråd i de enkelte klasser, som bl.a. arbejder med at være medskabere af sociale arrangementer for hele klassen. 

Vi er organiseret i to overordnede afdelinger

  • Afdeling 1: 0.-5. årgang
  • Afdeling 2: 6.-9. årgang.

Fokus på trivsel og læring

Sct. Jørgens Skole er udviklingsorienteret med fokus på elevernes trivsel og læring. Skolen er præget af engagerede og fagligt kompetente medarbejdere, der udviser engagement, handlekraft, samarbejde og omsorg. Skolen har en god medarbejdertrivsel.

Læs evt. mere om, hvordan vi ifm. skolestart i 0. klasse arbejder med at styrke det enkelte barns og gruppens trivsel.

Trivsel

Citater fra vores elever i forbindelse med en af vores trivselsdage på skolen.

Vi arbejder med afsæt i Roskilde Kommunes tre nøgleområder

  • Synliggørelse af læring og trivsel
  • Professionelle læringsfællesskaber
  • Inkluderende og motiverende læringsmiljøer.

De tre nøgleområder er tæt forbundet, og vi arbejder systematisk med elementer fra alle tre områder.