Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forældresamarbejde

Såvel hverdagserfaringer som forskning viser, at det påvirker barnets læring og trivsel positivt, når forældrene involverer sig i deres barns og klassens skolegang.

Derfor ønsker skolebestyrelsen, at alle forældre indgår i et aktivt skole-hjem-samarbejde:

  • Skole-hjem-samarbejdet skal skabe et godt grundlag for elevens læring og trivsel.
  • Samarbejdet mellem skole og hjem foregår ligeværdigt og respektfuldt parterne imellem. Skolebestyrelsen forventer, at forældre deltager i forældremøder og arrangementer.
  • Samarbejdet skal danne grundlag for, at forældrene er informeret vedrørende deres barn og klassen. Teamet/de klasseansvarlige udsender løbende information om klassens læring og trivsel. Forældre holder sig løbende orienteret på Aula.
  • Der afholdes årligt to forældremøder, der kan kombineres med sociale arrangementer, som f.eks. kan gå på tværs af en årgang for at styrke sammenholdet.
  • Der tilbydes to skole-hjem-samtaler årligt. Der er et gensidigt ansvar mellem skole og forældre for at bede om en samtale, hvis en eller begge parter oplever, at det vil være hensigtsmæssigt. 
  • En stærk kommunikation mellem forældre og skole er vigtig for at understøtte trivsel og læring; her benyttes Aula, telefon, ad hoc-møder m.m. Det er et gensidigt ansvar mellem skole og hjem, at kommunikationen lykkes.
  • Der etableres klasseråd i alle klasser. Klasserådet vælges på det første forældremøde hvert år og består typisk af 4-7 forældre. Ud over forældrene deltager der en lærer fra teamet og en pædagog fra SFO (0.-3. klasse). Læs mere om klasserådene her.
  • Et godt forældresamarbejde giver basis for, at ”forældre hjælper forældre”, f.eks. tager børn med til arrangementer, hvor barnets forældre ikke har mulighed for at deltage. Det er hensigtsmæssigt, at forældre engageres i arbejdet med at skabe et inkluderende klassefællesskab. 
  • En del af forældrenes opgave i forbindelse med skolegangen er at hjælpe deres barn med at få træning i f.eks. læsning hjemme.                
  • I det omfang, det er muligt, ønsker vi inddragelse af forældre som ressource i undervisningen. F.eks. med særlig viden om et tema, der kan relatere sig til en forældres job eller hobby. Det kan også være en mulighed, at forældre deltager i ekskursioner m.m.

Skole-hjem-samarbejde