Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Læsning

Læsning er en af de allervigtigste nøgler til livet og verden. Jo tidligere børn knækker den såkaldte læsekode, jo nemmere får de det på deres færden gennem livet og ud i verden.

På Sct. Jørgens Skole har vi derfor særligt fokus på tidlig læsning og skrivning, da vi ønsker at give alle elever den bedst mulige forudsætning for at gå i skole i øvrigt.

Læsning

Læsefidusen.

Højt prioriteret i alle fag

På tværs af skolen lægger vi vægt på, at læsning prioriteres højt i alle fag og på alle klassetrin. Der skal undervises i læsning og læsestrategier, så eleverne selvstændigt kan finde informationer, viden og oplevelser i den enkelte tekst. 

Læsning og skrivning går hånd i hånd

Vi prioriterer den skriftsproglige udvikling ved at give børnene rigere mulighed for at læse og skrive for herigennem at være med til at åbne det fantastiske univers, der ligger gemt i skønlitterære og faglitterære bøger.

Det er ikke uden betydning, hvornår og hvordan børn lærer at læse og skrive, og det er heller ikke uden betydning, hvor meget børn læser og skriver.

Helt generelt betragter vi læsning og skrivning som to ligeværdige komponenter, da vi ved, at de understøtter hinanden i læseudviklingen.

Læsning

Sct. Jørgens Skole ønsker at:

  • give alle elever en god læsestart
  • sætte læselyst og læseglæde i fokus
  • skabe læsere med en aktiv læseindstilling
  • give eleverne lyst til at læse og skrive hver dag
  • udvikle gode skriftsproglige kompetencer hos eleverne
  • lære eleverne at anvende læsning og skrivning i alle fag
  • minimere antallet af elever, der henvises til specialundervisning
  • lære eleverne om forskellige teksttyper, herunder også læsning på skærm.


Find mere information i vores handleplan for sprog og læsning (link herunder).